Навчання з охорони праці та пожежної безпеки
Група допуску з електробезпеки

 
 
 

Навчанння за НПАОП

 

Формат навчання

Бажаєте отримати консультацію? Це безкоштовно! Залиште свій контактний номер телефону. Ми зв'яжемося з Вами протягом 30 хвилин.

Замовити зворотній дзвінок
 

Чому нас обирають клієнти

Масштаби

Ми працюємо не тільки в Києві, а й надаємо окремі послуги з охорони праці на території всієї України

Конфіденційність

Згідно умов договору ми несемо відповідальність за дотримання конфіденційної інформації

Професіоналізм

Наш досвід роботи в сфері охорони праці дозволяє знаходити оптимальні рішення для бізнесу

Ціни

Конкурентні ціни та найвигідніші умови співпраці, платіть тільки за те, що необхідно саме вам
Налагодження безпечного процесу виробництва - це обов'язок кожного роботодавця. При відсутності у працівників необхідного обсягу знань щодо безпечного виконання робіт, досягнення цієї мети неможливо. З огляду на вищевказане, на кожному підприємстві, в установі та організації (як приватної, так і державної або комунальної форм власності) має проводитися щорічне навчання та перевірка знань з охорони праці. Незалежно від того, є в організації фахівець з охорони праці чи ні, роботодавець має право покласти обов'язки, пов'язані з проведенням вступного інструктажу з охорони праці, на іншого співробітника. При цьому необхідно враховувати, що зазначені обов'язки можна покласти тільки на працівника, який пройшов навчання і перевірку знань вимог охорони праці в навчальних організаціях.
У разі недотримання цієї вимоги, будуть порушені норми статті 18 Закону України «Про охорону праці» і особи, відповідальні за формування такого процесу, будуть нести передбачену законом відповідальність. При плануванні процесу отримання навичок з охорони праці слід керуватися Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Навчання з охорони праці працівників

Навчання з охорони праці робітників, фахівців підприємства-замовника (курси з охорони праці) проводиться з метою придбання необхідних знань, вміння і застосувати на практиці, щоб виключити загрозу безпеці здоров'ю та життю співробітників, а також знизити травматизм на виробництві та виникнення професійних захворювань.

На заняттях з охорони праці розглядаються питання трудового законодавства, актуальні застосування Трудового Кодексу України, створення системи управління охороною праці в організаціях, оцінки професійних ризиків, проведення спеціальної оцінки умов праці, призначення і компенсацій за роботу з шкідливими умовами праці. Практичні заняття дозволять в індивідуальному режимі вивчити вимоги законодавства та інших нормативних правових актів.

Навчання з охорони праці керівників

Навчання охорони праці необхідно не тільки фахівцям підприємства-замовника, а й керівникам, тому що, в першу чергу, для всіх надходять на роботу осіб, а також для працівників, переведених на іншу роботу, роботодавець або уповноважена ним особа зобов'язані проводити інструктаж з охорони праці, організовувати навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт і надання першої допомоги потерпілим (іншими словами організовувати навчання з охорони праці робітників.

Роботодавець забезпечує навчання осіб, які поступають на роботу з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, безпечних методів і прийомів виконання робіт зі стажуванням на робочому місці і здачею іспитів та проведення їх періодичного навчання з охорони праці і перевірку знань вимог охорони праці в період роботи, в тому числі і підвищення кваліфікації з охорони праці.

Посадові осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці

Посадові осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, навчаються згідно з Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб.

1. Підприємства, установи й організації, об'єднання підприємств

 • Керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, установ й організацій, об'єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов'язані з організацією безпечного ведення робіт.
 • Керівники та спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань охорони праці.
 • Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу з управління охороною праці та його територіальних органів.
 • Керівники і штатні викладачі галузевих навчальних центрів.
 • Страхові експерти з охорони праці.
 • 2. Навчальні заклади

 • Керівники, заступники керівників навчальних закладів, на яких покладена відповідальність за організацію безпечного ведення робіт, керівники та викладачі кафедр охорони праці.
 • Майстри та інструктори виробничого навчання, керівники виробничої практики та інші посадові особи, які викладають питання охорони праці, безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці з учнями, студентами, курсантами, слухачами.
 • 3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади Перші заступники та заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, перші заступники та заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, функціональні обов'язки яких пов'язані з організацією діяльності підприємств галузі з охорони праці, а також з організацією навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

  4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування Заступники керівників обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування, функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням охорони праці.

  5. Керівники, спеціалісти служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці, особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки підприємств, установ й організацій, об'єднань підприємств.