Атестація робочих місць

 
 

Як проходить атестація робочих місць?

search
1

Підготовка

Перед початком атестації ми проводимо консультацію, під час якої разьясняем етапи проведення атестації, збираємо необхідну інформацію про підприємство, аналізурем і готуємо план атестації

paper
2

Документація

На другому етапі оформляється необхідна внутрішня документація по підприємству, яка необхідна для проведення атестації. Створюємо комісію, розробляємо графік атестації, формуємо перелік посад, які підлягають атестації

skills
3

дослідження

На третьому етапі проводяться лабораторні дослідження, вимірювання і обробляються їх результати. Оформляють протоколи вимірів і досліджень.

checklist
4

Результат

У підсумку, Ви отримуєте пакет документів за результатами атестації (накази, карта умов праці, оцінку факторів виробничого середовища і т.д.), виходячи з яких визначаються пільги і компенсації, які підлягають виплаті працівникам

Бажаєте отримати консультацію? Це безкоштовно! Залиште свій контактний номер телефону. Ми зв'яжемося з Вами протягом 30 хвилин.

Замовити зворотній дзвінок
 

Чому нас обирають клієнти

Масштаби

Ми працюємо не тільки в Києві, а й надаємо окремі послуги з охорони праці на території всієї України

Конфіденційність

Згідно умов договору ми несемо відповідальність за дотримання конфіденційної інформації

Професіоналізм

Наш досвід роботи в сфері охорони праці дозволяє знаходити оптимальні рішення для бізнесу

Ціни

Конкурентні ціни та найвигідніші умови співпраці, платіть тільки за те, що необхідно саме вам

 

Атестація робочих місць - це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, де технологічний процес, обладнання, що використовується, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, які можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків.

За результатами атестації вживають заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів, а також робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням або з регулярним отриманням грошових надбавок, додаткових відпусток і / або скороченим робочим тижнем; складання акта відбору контингенту працівників для проходження періодичного медичного огляду; визначення пріоритетних напрямків модернізації обладнання та технологічних процесів, розробка і впровадження цілеспрямованих санітарно-гігієнічних і медико-профілактичних заходів і знайомлять з ними робітників.

Які документи ви отримаєте після проведення атестації?

1. Фотографія робочого дня.

2. Протоколи дослідження шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу при проведенні атестації робочих місць за умовами праці.

3. Карта умов праці в розрахунку пільг та компенсацій.

4. Розрахунок пільг і компенсацій (додаткових днів до відпустки та / або відсотків доплат).

 
1Я - фізична особа-підприємець. Чи потрібно мені проводити атестацію робочих місць?
Атестація робочих місць проводиться на підприємствах незалежно від форм власності.
2Як часто потрібно проводити атестацію робочих місць?
Атестація проводиться в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж одного разу на 5 років. Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Держпраці.
3Навіщо потрібно проводити атестацію робочих місць?
Атестація робочих місць проводиться якщо технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.
4Хто проводить атестацію робочих місць?
Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству. До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації - уповноважена найманими працівниками особа.
5Якщо не проводити атестацію, які можуть бути наслідки?

1) Якщо атестація не проведена, то керівник підприємства, як відповідальний за її проведення, може бути притягнутий до до адміністративної відповідальності у вигляді сплати штрафу.

2) Кожен працівник, який виконує шкідливі або важкі умови праці, може подати до суду на роботодавця, якщо він не отримує компенсацій або пільг.

3) Якщо роботодавець надає пільги або робить доплати такому працівнику, але атестація не була проведена, виникає питання щодо правомірності таких виплат та їх оподаткування.


 

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації, в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років. До складу комісії включається уповноважений представник виборного органу первинної профспілкової організації, а в разі відсутності профспілкової організації - уповноважена найманими працівниками особа.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства.

Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи роботодавця, профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, органів Держпраці.

До проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-дослідні організації, технічні інспекції праці профспілок, територіальні органи Держпраці.

Атестація робочих місць передбачає:

  • установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;
  • санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;
  • комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;
  • установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;
  • обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;
  • визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;
  • складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;
  • аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці.
  • Гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться лабораторіями, атестованими Держпраці і МОЗ. Оцінка умов праці під час атестації робочих місць проводиться з метою встановлення класів (ступенів) шкідливих умов праці відповідно до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу" z0472-14, затверджених МОЗ. Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов праці, форма якої затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.