Інструкція з охорони праці – це акт з охорони праці підприємства, що містить обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках або в інших місцях. Інструкції з охорони праці на підприємстві розробляються на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки. Готові інструкції затверджуються роботодавцем і є обов’язковими для дотримання працівниками підприємства. Інструкції мають відповідати законодавству про охорону праці.

Основні правила розробки інструкції з охорони праці підприємства

Текст інструкції з охорони праці має бути конкретним, стислим та зрозумілим, аби уникнути можливості різного тлумачення. Текст інструкції з ОП не має містити не властивих для нормативних актів слів, словосполучень і зворотів, характерних для розмовної мови, довільних скорочень слів, іноземних слів, але допускається застосування загальноприйнятих скорочень та абревіатур. Потрібно уникати викладення вимог у формі заборони. Не потрібно застосовувати слова «категорично», «особливо», «обов’язково», «суворо» тощо, оскільки всі вимоги інструкції є однаково обов’язковими. Інструкція з охорони праці може ілюструватись малюнками, схемами, кресленнями.

Зміст інструкції з охорони праці

Кожна інструкція з охорони праці має містити назву та порядковий номер. У назві стисло вказується, для якої професії або виду робіт вона призначена (наприклад, «Інструкція з охорони праці для двірника»). Інструкції з охорони праці мають складатися з таких розділів:
  • «Загальні положення»
  • «Вимоги безпеки перед початком роботи»
  • «Вимоги безпеки під час роботи»
  • «Вимоги безпеки після закінчення роботи»
  • «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях»
  • За необхідності інструкції можуть містити й інші розділи. Для розміщення матеріалів, які доповнюють зміст інструкцій, ілюструють чи конкретизують окремі вимоги, може передбачатись розділ «Додатки».
     

    Замовити інструкцію з охорони праці