Первинний інструктаж з охорони праці

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

  • новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фізичної особи, яка використовує найману працю;
  • який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
  • який виконуватиме нову для нього роботу;
  • відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.
  • Проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:

  • до початку трудового або професійного навчання;
  • перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.
  • Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.