Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки

 
 

Експертиза і дозвіл на роботи підвищеної небезпеки

consult
1

Консультація

Перед початком співпраці ми проводимо безкоштовну консультацію і роз'яснюємо, які будуть етапи нашої взаємодії і в які терміни.

skills
2

Аудит

На другому етапі ми проводимо аудит на предмет наявності всієї необхідної документації та матеріально-технічної бази.

paper
3

Експертиза

На третьому етапі готуємо пакет документів для подачі на експертизу і отримання позитивного результату.

statement
4

Дозвіл

Після отримання позитивного експертного висновку подаємо документи в Держпраці на отримання дозволу.

Бажаєте отримати консультацію? Це безкоштовно! Залиште свій контактний номер телефону. Ми зв'яжемося з Вами протягом 30 хвилин.

Замовити зворотній дзвінок
 

Чому нас обирають клієнти

Масштаби

Ми працюємо не тільки в Києві, а й надаємо окремі послуги з охорони праці на території всієї України

Конфіденційність

Згідно умов договору ми несемо відповідальність за дотримання конфіденційної інформації

Професіоналізм

Наш досвід роботи в сфері охорони праці дозволяє знаходити оптимальні рішення для бізнесу

Ціни

Конкурентні ціни та найвигідніші умови співпраці, платіть тільки за те, що необхідно саме вам

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі Дозволу Держпраці

 • Виробництво (виготовлення), використання, переробка, зберігання, транспортування, застосування, утилізація та знешкодження вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”.
 • Вибухові роботи та роботи, пов’язані з використанням енергії вибуху, утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки, виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.
 • Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних та/або пожежонебезпечних зонах.
 • Підземні гірничі роботи на шахтах, підземні роботи на шахтах та рудниках та відкриті гірничі роботи.
 • Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 • Виробництво піротехнічних виробів.
 • Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).
 • Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
 • Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти.
 • Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.
 • Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 • Виробництво агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб, феросплавів, вогнетривів, хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива.
 • Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин.
 • Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.
 • Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу, у тому числі: лісогосподарські, лісозаготівельні та лісотранспортні роботи на забруднених радіонуклідами територіях.
 • Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.
 • Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших небезпечних речовин, в тому числі радіоактивних.
 • Плавильні, заливочні роботи і роботи з термообробки лиття.
 • Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.
 • Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.
 • Роботи з ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин.
 • Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.
 • Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.
 • Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.
 • Роботи в охоронних зонах діючих магістральних трубопроводів та ліній електропередачі.
 • Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв’ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях.
 • Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.
 • Роботи із збагачування корисних копалин, утворення і експлуатація відвалів гірничих порід, обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів, підземна геологорозвідка, геолого-маркшейдерські роботи.
 • Ремонт гідротехнічних споруд, зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.
 • Будівництво магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природного та зрідженого газу.
 • Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, для експлуатації яких потрібен дозвіл Держпраці

 • Устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).
 • Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.
 • Машини, механізми, устатковання (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу.
 • Технологічне устатковання магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості.
 • Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене 1) у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 325); та 2) у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 130).
 • Котли з високотемпературним органічним теплоносієм теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.
 • Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники для підіймання працівників, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, ескалатори та пасажирські конвеєри, колиски приводні для підіймання працівників.
 • Устатковання напругою понад 1000 В.
 • Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).
 • Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, зазначені у додатку 1 до Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1055 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 8, ст. 236).