Медичний огляд працівників

В сьогоднішніх умовах особлива увага приділяється охороні праці і турботі про здоров'я працівників підприємств і організацій. Турбота про здоров'я співробітників нерозривно пов'язана з організацією обов'язкових і періодичних медичних оглядів. Регулярні медичні огляди працівників - це головна умова їх повноцінного життя та активної діяльності. Будь-який роботодавець повинен бути зацікавлений в проведенні медоглядів за цілою низкою причин. По-перше, при прийомі на роботу співробітника необхідна об'єктивна оцінка стану його здоров'я, що дозволить визначити тільки попередній медичний огляд. В подальшому будуть потрібні періодичні медичні огляди з метою своєчасного діагностування профзахворювань, визначення впливу негативних факторів на здоров'я і забезпечення працездатності персоналу.
Попередні та періодичні медичні огляди працівників здійснюються досвідченими практикуючими лікарями відповідної спеціалізації. Завдяки залученню потрібної кількості фахівців і чітким налагодженим схемами, процедура медогляду ваших працівників не відніме багато часу і не «заморозить» роботу підприємства.
Профілактичні медичні огляди дозволяють виявляти різні захворювання на ранніх стадіях і вживати всіх заходів, щоб уникнути тривалої непрацездатності працівників. Це, в свою чергу, безпосередньо впливає на продуктивність і прибутковість підприємства, а також на відсоток виплачуваних компенсацій. Крім необхідності дотримуватися Трудовий кодекс і створювати умови для успішного розвитку бізнесу, існують і суб'єктивні чинники, які повинні мотивувати роботодавців. Регулярні медичні огляди є сьогодні показником високої корпоративної культури, так як це прояв не формальної, а реальної турботи про співробітників.
Згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я визначено Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов'язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників. Якщо працівник відмовляється або ухиляється від проходження обов’язкового медогляду, то роботодавець зобов'язаний відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати та має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Медичний огляд обов’язковий для наступних категорій працівників:

 • зайнятих на важких роботах;
 • на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;
 • на роботах, де є потреба у професійному доборі;
 • осіб віком до 21 року (незалежно від професії та виду діяльності).

Підготовчий етап

Організація медогляду

1. Розробка положення про проходження медичних оглядів в конкретній компанії, заснована на розпорядженні керівника, чинного штатного розкладу, результатах атестації робочих місць і висновків по раніше проведеним медоглядам.

2. Складається список осіб, які підлягають проходженню періодичного медичного обстеження із зазначенням:

 • особистих даних працівника;
 • займаної посади;
 • шкідливих виробничих факторів;
 • періодичності медогляду;
 • інших показників.
 • 3. Списки, затверджені керівником компанії, протягом 10 днів надсилаються до регіонального відділення Росспоживнагляду. Після узгодження вони служать основою для укладення договору на проведення медогляду з медичним закладом, що володіє відповідною ліцензією.

  Обов'язкові медичні огляди дозволяють оцінити стан здоров'я співробітників, майбутньої виробничої діяльності, своєчасно виявити початкові стадії профзахворювань, а також попередити виникнення і поширення інфекцій і нещасних випадків. Для забезпечення їх проведення, крім наказів і розпоряджень, розробляється графік проходження обов'язкових медоглядів, в якому вказують: особисті дані працівника; місце роботи; місяць, на який призначено медогляд. В направленні на медогляд має бути зазначено:

 • найменування роботодавця;
 • найменування та адреса медустанови;
 • відомості про особу, яка проходить медогляд;
 • перелік шкідливих виробничих факторів та ін.
 • За результатами медогляду на кожного працівника оформляється медична карта амбулаторного хворого, в якій містяться результати лабораторних досліджень і висновки лікарів-фахівців, які підлягають обов'язковому зберіганню та обліку.