Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві

Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я.
Відповідно до цього Закону, обов'язковому страхуванню підлягають:
  • особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших підставах, передбачених законодавством про працю;
  • учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;
  • особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.
  • Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування від нещасних випадків - некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується її правлінням. Фонд соціального страхування України є органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом.
    Страхування від нещасних випадків здійснюється на випадок:
  • тимчасової втрати Застрахованою особою працездатності внаслідок нещасного випадку;
  • стійкої втрати Застрахованою особою працездатності внаслідок нещасного випадку;
  • ушкодження здоров’я Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;
  • смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку.