Вимоги до аудиторської організації

Зовнішній аудит здійснюється аудиторською організацією, яка:

 • є юридичною особою – резидентом України;
 • має в своєму штаті аудиторів з систем управління якістю;
 • має в своєму штаті аудиторів з систем управління безпекою праці та охорони здоров’я, не менше 2-х фахівців;
 • має в своєму штаті експертів технічних з промислової безпеки, які працюють на постійних засадах з кожного заявленого напрямку експертної діяльності, з кожного заявленого виду устаткування;
 • має в своєму штаті фахівців з оцінки умов праці на робочих місцях;
 • має атестат акредитації Національного органа з акредитації як органу, що здійснює інспектування згідно з ДСТУ ISO/IEC 17020;
 • має сертифікат на систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001;
 • має актуалізований фонд нормативно-правових актів та нормативних документів та систему його актуалізації;
 • має необхідне інформаційно-технічне забезпечення робіт з ведення обліку даних про проведені роботи.
 • Національний орган з акредитації здійснює акредитацію аудиторських організацій шляхом надання атестату акредитації встановленого зразка згідно з вимогами Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.

  Забороняється здійснювати аудит господарських об'єктів аудиторам, якщо вони мають акції цих об'єктів або у іншій формі мають безпосереднє відношення до них.

  Аудиторська організація під час проведення аудиту має право:

 • самостійно визначати форми і методи проведення аудиту відповідно до законодавства та договору із замовником аудиту;
 • отримувати документи, матеріали та інші відомості, наявні у замовника об'єкта аудиту, необхідні для проведення аудиту;
 • залучати на договірних засадах для вирішення окремих питань, що виникають у процесі проведення аудиту і вимагають спеціальних знань, фахівців відповідного профілю, не покладаючи на них відповідальність за висновки аудиту.
 • Аудиторська організація зобов'язана:

 • повідомляти замовника про всі виявлені у процесі проведення аудиту випадки порушення законодавства про промислову безпеку і охорону праці, стандартів, норм, правил та відображати цю інформацію у висновку про проведення аудиту;
 • невідкладно інформувати про виявлену у процесі проведення аудиту загрозу аварійної ситуації керівника (власника) об'єкта аудиту;
 • забезпечувати належне збереження та своєчасне повернення документів, які одержані від власника об'єкта аудиту, замовника та інших осіб для проведення аудиту;
 • невідкладно інформувати замовника про відомі аудиторській організації причини, що унеможливлюють проведення чи продовження аудиту;
 • заявляти самовідвід за наявності особистої зацікавленості у результатах аудиту;
 • дотримуватися встановлених законодавством та договором на проведення аудиту вимог щодо конфіденційності інформації, яка отримана або стала йому відома під час виконання цієї роботи.
 • Закон гарантує незалежність аудиторської організації шляхом:

 • регулювання її діяльності законом, а також договором, що укладається відповідно до цього Закону;
 • заборони впливу на аудиторську організацію з метою примушування її до зміни форми і методів її роботи та висновків аудиту;
 • захисту порушених прав аудиторської організації у встановленому порядку.
 • Telegram
  Viber Viber
  Watsapp