Замовник аудиту з охорони праці має право:

 • вільно визначати виконавців аудиту
 • давати аудиторській організації завдання на проведення аудиту
 • отримувати інформацію про хід аудиту
 • одержувати та використовувати висновки та свідоцтва з проведення аудиту
 • Замовник має право на відшкодування збитків, заподіяних неправомірними діями аудиторської організації під час проведення аудиту. Замовник аудиту може мати інші права відповідно до законодавства України.

  Замовник аудиту охорони праці зобов'язаний:

 • забезпечувати фінансування проведення аудиту, своєчасне приймання та оплату виконаних робіт та наданих послуг;
 • надавати аудиторській організації всю наявну в нього інформацію, письмові чи усні пояснення щодо об'єктів аудиту;
 • не допускати дій, спрямованих на примушування виконавця аудиту до зміни форм і методів роботи чи висновків аудиту;
 • забезпечувати доступ виконавців аудиту на об'єкт, сприяти їм у проведенні дій, необхідних для належного виконання покладених на них завдань;
 • виконувати інші дії, пов'язані з проведенням аудиту відповідно до законодавства України.
 • Telegram
  Viber Viber
  Watsapp