Система управління охороною праці

Роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці, адже ст. 43 Конституції України гарантує кожному працівнику належні, безпечні і здорові умови праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці затверджено Держгірпромнаглядом 7 лютого 2008 року.

Система управління охороною праці (СУОП) — це сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці. Створення СУОП здійснюється шляхом послідовного визначення мети і об'єкта управління, завдань і заходів щодо охорони праці, функцій і методів управління, побудови організаційної структури управління, складання нормативно-методичної документації. Головна мета управління охороною праці є створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму і профзахворюванням.

Управління охороною праці на підприємстві здійснюють:

 • на підприємстві в цілому - роботодавець;
 • у структурному підрозділі - керівник структурного підрозділу;
 • на робочому місці - безпосередній керівник робіт.
 • Основні завдання СУОП:

 • навчання безпечним методам праці;
 • професійний добір для працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки;
 • безпечний стан обладнання, технологічних процесів, будівель та споруд;
 • забезпечення засобами індивідуального і колективного забезпечення нормативних санітарно-гігієнічних умов праці;
 • оптимальний режим праці і відпочинку;
 • лікувально-профілактичне обслуговування працюючих;
 • санітарно-побутове обслуговування.
 • Елементи управління СУОП:

 • планування
 • організація
 • оперативне керівництво
 • координація
 • контроль
 • облік
 • аналіз
 • стимулювання
 • Telegram
  Viber Viber
  Watsapp