Головне про охорону праці на підприємстві

З часу введення в дію першого Закону "Про охорону праці" в Україні спостерігається тенденція зниження виробничого травматизму. На зниження показників виробничого травматизму впливає в першу чергу падіння обсягів виробництва і зменшення чисельності працюючих, але в той же час і результат реалізації принципів державної політики в області охорони праці.

Система охорони праці в першу чергу спрямована на запобігання виробничого травматизму, поліпшення умов праці і збереження життя працюючих.

Основні причини нещасних випадків - порушення технологічного процесу, трудової та виробничої дисципліни, незадовільний зміст робочих місць, організація виконання робіт, невикористання засобів індивідуального захисту, неякісна підготовка проведення навчання і перевірки знань працюючих. Найчастіше працівники не ознайомлені з техпроцесом і інструкціями з ОП. Більшість працюючих втратили професійні навички, не має відповідної кваліфікації, нехтує правилами безпеки, порушують виробничу дисципліну.

Рівень безпеки трудового процесу залежить від стану його правового забезпечення, тобто від якості та повноти розробки відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (НПАОП).

Стаття 27 Закону України "Про охорону праці" визначає, що нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) - це правила, норми, регламенти, положення, стандарти та інші документи, обов'язкові до виконання.

Ці акти розробляються відповідно до законодавства України про охорону праці, містять конкретні вимоги безпеки і гігієни праці в виробничого середовища, порядку виконання робіт, ведення технологічних процесів, обладнання, засобів захисту працюючих і складають нормативну базу охорони праці.

Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 08.06.2004 року № 151 затверджено нове " Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці ". Реєстр містить повний перелік стандартів, норм, правил, економічних нормативів та інших документів з охорони праці що діють в Україні.

Кожен роботодавець на основі Державних нормативно-правових актів розробляє і затверджує власні нормативні акти з охорони праці (положення, інструкції, регламенти та ін.), які діють в межах даного підприємства, установи, організації.

Нормативно-правові акти (НПАОП) підприємства стосуються:

 • організації управління охороною праці;
 • розробки посадових інструкцій і інструкцій з охорони праці;
 • забезпечення перспективного і поточного планування роботи з питань охорони праці та виробничого середовища;
 • атестації робочих місць на відповідність вимогам охорони праці;
 • внесення вимог охорони праці в технологічної та конструкторської документації;
 • організації експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки і системи допуску до робіт підвищеної небезпеки;
 • проведення інструктажів, навчання та перевірки знань працюючих з охорони праці;
 • встановлення правил безпечного виконання робіт і поведінки на території, в виробничих приміщеннях і на робочих місцях;
 • забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджуючих засобів, лікувально-профілактичним харчуванням та ін.;
 • організація проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працюючих певних категорій відповідно до Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 246 від 21.05.2007 г.;
 • визначення заходів пожежної безпеки.